Antall gjester :367425 | Login 

      Fotogalleri
      Informasjon
      Om utleie
 

Moss kommune skal foreta oppussing på bygningene slik at utleiemuligheter i 2015 ikke er tilstede. Det vil bli kunngjort i en eller annen sammenheng når booking igjen kan foretas, men eventuelle søkere må holde seg oppdatert via Moss kommune sine hjemmesider eller via Moss Avis. Det vil mest sannsynlig bli endringer i forhold til booking og leievilkår.

Moss kommune overtar driften!

Fra 1.juni 2015 er leieforholdene endret i forbindelse med at Moss kommune overtar driften av Gamle Guldholmen Fyr.


 

Stiftelsen har for tiden ingenting med utleie å gjøre, det vil bli Oslofjordens Friluftsråd som tar seg av det. 

oslofjorden.org


Hvorfor Guldholmen

 Arbeidet som er nedlagt på Guldholmen er gjort ut fra ønsket om å bevare en del av vår gamle kystkultur som er i ferd med å forsvinne. Noe av det viktigste kulturarven forteller oss i dag, er menneskets grunnleggende avhengighet av naturen. 

Vi håper at et opphold på Guldholmen kan være et lite bidrag til at de som måtte ha glemt denne avhengigheten, skal bli minnet om den. Samtidig er håpet at Guldholmen kan gi muligheter til rike naturopplevelser og danne rammen omkring trivelig og sosialt samvær.


...

Om SGGF

Teksten nedenfor er historisk, fra den tiden Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr administrerte utleien.


 BAKGRUNNEN FOR GAMLE GULDHOLMEN FYR 


Litt fyrhistorie.

I 1891 ble det utarbeidet en oversikt over behovet for nye fyr og tåkesignaler i Oslofjorden. I forslaget inngikk et fyr med tåkesignal på Guldholmen. Nødvendige midler ble bevilget i budsjett for 1893/94. Guldholmen Fyr stod ferdig og ble tent den 15. september 1894.I 1930 ble fyret elektrifisert med strøm fra det kommunale nettet. I den første perioden bestod fyrbetjeningen av fyrvokter med husstand, men ble rett før 1940 utvidet med en fyrbetjent. I den anledningen ble en ny familiebolig oppført øst for den gamle fyrbygningen.

 

 

I 1984 ble Guldholmen fyrstasjon automatisert og fyret erstattet med en fyrlykt.


Underbygningen til fyrlykten - et plasttårn - ble løftet av et helikopter fra kystverkets fartøy «Ryvingen» og satt på plass på Guldholmen sydvest for det for det gamle fyret. Fyrstasjonen ble samtidig avfolket og bygningene ble stående tomme.

Kort tid etter avfolkningen av fyrstasjonen ble bygningene utsatt for hærverk, og de fleste vindusruter ble knust. Kystverket satte inn nye vinduer, og det ble slått plater for alle vinduer. Slik sto bygningene til stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr kom inn på arenaen.

I dag, som i 1984, er det seks bygninger på Guldholmen: To bolighus, to uthus, maskinhus og naust.


Eier og leietaker av Guldholmen Fyr .

I 1989 ble Guldholmen Fyr formelt overdratt fra kystverket til direktoratet for naturforvaltning, og i oktober samme år ble leiekontrakt mellom direktoratet for naturforvaltningen og stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr undertegnet. Stiftelsen hadde da allerede en tid arbeidet med bygningene. I leiekontrakten står det at leieforholdet er etablert ut fra et langvarig siktemål.


Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr.

 Stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr ble etablert høsten 1989 og har to hovedformål:

1. Å vedlikeholde og bevare det nedlagte fyranlegget fordi det har kulturhistorisk verdi.

(stiftelsen samarbeider med fylkeskonservatoren).

2. Å legge tilrette for at bygningene skal romme nye aktiviteter.

(Det å gi bygningene ny bruk er ofte den billigste og beste form for bygningsbevaring.)

De praktiske arbeidene utføres på dugnadsbasis. Stiftelsen har mottatt pengestøtte og gaver fra både det private og offentlige. Videre fremover er det ønskelig at leieinntektene i størst mulig grad skal finansiere det videre istandsettings - og vedlikeholdsarbeidet. Det kan være verdt å merke seg at alle leieinntekter og gaver til stiftelsen går inn i den videre opprustning av anlegget.


Fylkesmannen i Østfold - miljøvernavdelingen.

Både i forbindelse med direktoratets overtakelse av bygningene på Guldholmen og ved dannelsen av stiftelsen, har Miljøvernavdelingen i Østfold vært en aktiv og viktig medspiller for stiftelsen Gamle Guldholmen Fyr.

Miljøvernavdelingens engasjement er betinget av bruken av bygningene på Guldholmen sees i sammenheng med driften på Jeløy naturhus. Jeløy naturhus er et informasjonssenter for natur - og miljøvern. Det aktive informasjonsarbeidet herfra retter seg for en stor del mot skoleverket.

Guldholmen Fyr fra 1960-tallet 

Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for Guldholmen Fyr.

Utleie av fyret administreres ikke fra disse web-sidene.

UTLEIE ADMINISTRERES AV OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD oslofjorden.org

Husene er nå pusset opp administrert av Moss kommune.

Utleien vil bli administrert av Oslfjordens Friluftsråd.


Boenhetene har en kapasitet på

Vår postadresse er Gamle Guldholmen Fyr, Postboks 1029, 1515 Moss.

Vi ønsker dere et flott opphold på Guldholmen.