Skriv ut

Oppegård

 

Møtested: Setreskogen Oppegård Syd
Møtetidspunkt: Tirsdag kl. 18:00
Kontaktperson: Terje Myhr
Mobil: 906 87 383
Epostaddresse: privat@terjemyhr.net
Hjemmeside: http://www.oppegardspeidergruppe.no/
Oppegård speidergruppe har som mål å være best på friluftsliv i Follo. Vi bruker mye tid på læring av nødvendige ferdigheter. I tillegg setter vi selvstendighet i patruljene som et viktig mål. Våre aktiviteter er så lite lederstyrt som mulig. I snitt er våre speidere på tur en gang i måneden, og vi deltar på større speiderleire hver sommer. De yngste, 8-10 år, har alle sine møter utendørs, og er på tur ca 3 ganger i året.