Skriv ut

8. Moss

 

Møtested: Speiderhuset, Nesparken - Moss
Møtetidspunkt: Forskjellige i løpet av uken men hovedsak torsdag
Kontaktperson: Inger Kjensmo Owe
Mobil: 41498514
Epostaddresse: inger@owe.no
Småspeidere 
Speidere - 2 patruljer - mye ute + turer
Rovere - i startgropen