Skriv ut

2. Ski

 

Møtested: Kråkstadveien 130
Møtetidspunkt: Onsdager kl 19.00 - 20.30 for troppen. 18.00-19.30 for flokken
Kontaktperson: Ingvild Haugen
Telefon: 64977410
Mobil: 99714793
Epostaddresse: mimmi74@excite.com
Mye friluftsliv og turer. Ukentlige flokkmøter og patruljemøter, månedlige troppsamlinger. Av høydepunkter ndg overnattingstur, kan kanotur på forsommeren, Kollentur i mars, orrleik i april, troppskonk og kretskonk nevnes. 

Troppen har god tradisjon for å delta på utenlandske leire, både Thailand, USA, England, Sverige, Nederland, Mexico, Island og Australia har vært besøkt.