Skriv ut

1. Våler

 

Møtested: Kirkebygden Barnehage
Møtetidspunkt: Tirsdager 18:00 - 19:30
Kontaktperson: Mika Åman
Mobil: 48893093
Vi bruker mye tid på ute aktiviteter, mye vekt på samarbeid og egen utvikling.